Emocje to biologiczne wyposażenie każdego człowieka, formy przejawiania się energii życiowej. W tym artykule przedstawiona jest absolutnie podstawowa wiedza dotycząca emocji, wiedza, którą warto posiąść, by lepiej rozumieć to, co przeżywamy, a także to, co zakłóca naszą naturalną ekspresję i nie pozwala nam czerpać radości z życia.

Do emocji zalicza się: libido, agresję i instynkt samozachowawczy (lęk przed śmiercią). Emocje służą naszemu biologicznemu przetrwaniu i przedłużeniu gatunku. Determinują życie każdego człowieka w takich obszarach jak:

  • posiadanie partnera, posiadanie dzieci, potrzeba przynależności do rodziny,
  • posiadanie i obrona swojego terytorium, powiększanie terytorium, ustalanie hierarchii na terytorium, zdobywanie pozycji, aktywność w kierunku dominacji, rywalizacja, kariera, powiększanie własnych wpływów itp.,
  • ochrona zdrowia i życia, ochrona potomstwa, członków rodziny, potrzeba przynależności.                                                                                                                                                                                           

Natura emocji  

Emocje ze swojej natury muszą się wyrażać, żeby utrzymać nasze życie w harmonii. Są pierwotnym, naturalnym źródłem energii życiowej każdego człowieka. Życie w zgodzie z biologicznymi potrzebami sprawia, że mamy zapewnione poczucie bezpieczeństwa, zaspokojone potrzeby biologiczne (w tym libido) i aktywny dostęp do agresji jako źródła naszej aktywności życiowej. Dzięki biologicznym emocjom żyjemy  w zgodzie z biologiczną naturą człowieka: zakładamy rodziny, budujemy domy, firmy, robimy karierę, dbamy o najbliższych. 

Sposoby wyrażania emocji

Libido wyrażamy poprzez fizyczną bliskość, zmysłową przyjemność, seks, posiadanie potomstwa. Agresję manifestujemy poprzez aktywność fizyczną, zdobywanie i obronę terytorium, ustalanie hierarchii, rywalizację, zdobywanie pozycji, dominację, poszerzanie wpływów, ekspansję itp. Instynkt samozachowawczy natomiast przejawiamy, gdy podejmujemy walkę lub uciekamy w razie zagrożenia, kiedy dbamy o poczucie bezpieczeństwa (przynależność do rodziny, grupy, lojalność wobec grupy itp.).

Blokada emocji i jej konsekwencje

Kultura Zachodu wraz z ideologią dominujących idei religijnych i zasad korporacyjnych nie sprzyja budowaniu szacunku do naszej biologicznej natury. Przyjęte zasady i przekonania na temat rzekomego zła zawartego w emocjach czy braku „profesjonalizmu”, jeśli ich doświadczamy, sprawiają, że blokujemy ich wyrażanie. W konsekwencji zatrzymujemy przepływ energii lub tworzymy zatory w tym przepływie. Unieważniając wartość emocji, tłumiąc je, nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że pozbawiamy się naturalnej zdolności do życia w równowadze fizycznej i psychicznej.

Konsekwencjami nierównowagi w wyrażaniu emocji, blokowania ich lub tłumienia są: przemoc, bezwzględność, oziębłość, brak więzi, nerwice, depresje, zespół wypalenia, przygnębienie, nieczucie, brak poczucia sensu życia, nieodróżnianie dobra od zła i in. Długofalowe skutki tłumienia emocji ujawniają się pod postacią chorób psychosomatycznych – stłumione reakcje na traumy wyrażają się na planie naszego ciała jako choroby fizyczne.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tym, jak życzliwie i godnie obchodzić się z emocjami własnymi i tymi wyrażanym przez innych, jak przywracać zaufanie do naszej biologicznej natury, jak uwolnić blokady i uczyć się konstruktywnej ekspresji i sublimacji emocji wpisanych w każdego z nas, zapraszamy Was do śledzenia naszych propozycji warsztatowych i materiałów edukacyjnych. Mamy nadzieję, że każdy z Was znajdzie dla siebie coś ciekawego. 

Autorka: Jolanta Toporowicz