KONSULTACJE

Konsultacja

Jest to możliwość do skonsultowania się po warsztatach, by pogłębić swoje doświadczenia. Przyjrzeć się temu jakie możliwe drogi otwierają się do dalszej pracy. 

Praca terapeutyczna z obrazem bądź dźwiękiem.

Koszt 150 pln/50 min

Małgosia Liszka  Agnieszka Tomczuk
Muzyk, muzykoterapeutka Malarka, terapeutka
www.malgosialiszka.pl www.agnieszkatomczukart.com