IDEA

Doświadczamy życia poprzez zdolność do odczuwania. Niezakłócony dostęp do emocji, uczuć, umiejętność ich identyfikowania i konstruktywnego wyrażania sprawia, że budujemy swoje poczucie wartości i wewnętrzną zdolność do rozróżniania dobra od zła. Jeśli przepływ energii manifestującej się jako emocje i uczucia  przebiega harmonijnie, towarzyszy nam poczucie sensu, zdolność do kochania,  przyjaźni, współczucia i współpracy. Tym różnimy się od maszyn.

Szacunek do emocjonalnego i uczuciowego doświadczania życia sprawia, że tworzymy, budujemy relacje, kochamy, odkrywamy nowe światy i perspektywy. Cieszymy się, płaczemy, smucimy i gniewamy. Życie staje się bogate w doświadczanie, poznawanie, nabiera barw. Żyjemy pełną piersią. Dzięki zdolności do odczuwania otwieramy bramy do wewnętrznej mądrości połączonej z egzystencjalną wartością życia i współbrzmienia ze światem – intuicją.

Jeśli mamy zakłócony dostęp do przepływu emocji i uczuć, piętrzymy problemy: powstają frustracje, przemoc, nerwice, depresje, nałogi, wypalenie i znieczulica na wszystko, co nas nie dotyczy. W końcu przestajemy być wrażliwi także na nas samych. Niszczymy to, co w naszej ludzkiej naturze najpiękniejsze: zaangażowanie, kreatywność, radość życia. 

Ideą naszego zespołu jest profilaktyka zdrowia psychicznego i troska o wartości człowieczeństwa, rozwijanie ludzkiego potencjału i przywracanie szacunku do sfery doświadczania: emocji, uczuć i intuicji jako brakującego ogniwa w dbałości o dobrostan człowieka. Włączenie tej sfery życia jako równoważnej wobec umysłu i naukowych badań jest naszą propozycją na budowanie psychicznej stabilności na każdym etapie życia. Zrozumienie, oswojenie  i nauczenie się zaufania do tego, co czujemy i przeczuwamy, jest pierwszym krokiem do doświadczenia wewnętrznej wolności, niezależnego myślenia i podejmowania wyborów opartych na wewnętrznej mądrość każdego z nas. 

Promujemy jakość życia opartą na poczuciu godności i szacunku do człowieczeństwa i jego egzystencjalnych korzeni niezależnych od systemów politycznych, kultur, idei, religii.